ซีรี่ยประชาธิปัตย์ยังไม่จบ ‘เรืองไกร’ ลุย

ไม่ขออารัมภบทมาก เชิญอ่านเอกสารจาก อดีต สว. เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ร้อนๆ ที่ส่งตรงถึงท่านอธิบดีกรมสวบสวนคดีพิเศษ เชิญทัศนา (ด้วยจริยธรรมของนัก #แฉ ขอปกปิดที่อยู่ของท่านอดีต สว. ไว้ ณ ที่นี้)

View this document on Scribd

 

Posted on: 24/05/2012, by : webmaster
%d bloggers like this: