เรืองไกร เอาอีก! ร้องยุบพรรคประชาธิปัตย์!

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว.สรรหา เดินหน้าต่อ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ว่า การใช้อำนาจในการบริหารประเทศของรัฐบาล ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นการได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่

โดยนายเรืองไกร ได้ส่งหนังสือสอบถามไปยังศาลรัฐธรรมนูญดังนี้

View this document on Scribd

ลองฟังดูว่า อดีต ส.ว.นักร้องท่านนี้ ให้เหตุผลในการร้องขอยุบพรรคนี้ด้วยเหตุอะไร

Posted on: 15/06/2012, by : webmaster
%d bloggers like this: