แผนผังกลุ่มคนหน้าเดิม เรียกร้องการรัฐประหารอีกแล้ว!

ผังที่เห็นเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการเปลี่ยนถ่ายอำนาจโดยวิธีสันติ อ้างว่าเป็นเอกสารทางวิชาการโดย สุขุม วงประสิทธิ เลขาธิการและโฆษก กลุ่มเรียกคืนอำนาจจากนักการเมืองเนรคุณแผ่นดิน

กดที่ภาพดูขนาดขยาย

แล้วมาดูกันว่า นายสุขุม วงประสิทธิ เลขาธิการและโฆษก กลุ่มเรียกคืนอำนาจจากนักการเมืองเนรคุณแผ่นดินนั้น เคยดำรงตำแหน่งกลุ่มอะไรอีกบ้าง

– 2012 เลขาธิการและโฆษก กลุ่มเรียกคืนอำนาจจากนักการเมืองเนรคุณแผ่นดิน
– 2012 เลขาธิการใหญ่ สมาพันธ์พลเมืองฐานราก (สพฐ.)
– 2008 เลขาธิการสภาวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (สวชพ.)
– 2008 ตัวแทนกลุ่มรักประชาธิปไตยสนามหลวง

และที่สำคัญที่สุด นายสุขุม วงประสิทธิ ถึงกับเคยแอบอ้างว่าเป็นหนึ่งในแกนนำเสื้อแดง ก็คงต้องฝากเสื้อแดงไปเช็คบิลกันดูสักนิด จักเป็นพระคุณ

 

Posted on: 19/06/2012, by : webmaster
%d bloggers like this: