ร.ต.อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ตอนที่ 3

อ่านต่อลักษณะการกระทำผิดของการหนีราชการทหารของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และข้ออ้างต่อสู้ในการหนีทหารว่า รับราชการเป็น อจ.รร.จปร. รับฟังไม่ได้ เนื่องจากไม่มีคุณสมบัติบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร

 

View this document on Scribd

 

อย่าลืมอ่าน : ร.ต.อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ตอนที่ 1 | ร.ต.อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ตอนที่ 2

Posted on: 20/07/2012, by : webmaster
%d bloggers like this: