อั๊ยยะ !!! การ์ด พมธ.-น้องรักสุริยะใส ส่อ เป๋าตุง รายงาน คอป. ระบุชัด 2 ปี อนุกรรมการฯ ถลุง เบี้ยประชุม 1.5 ล้าน

สุดท้าย “คอป.” ก็ยอมเปิดปาก “สารภาพ” ว่า หมกเม็ด “น้องรักสุริยะใส” และ “หัวหน้าการ์ดเวทีพันธมิตรฯ” เอาไว้ใน “คณะอนุกรรมการฯ ของ คอป.”  ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา
โดยเริ่มจาก “คณิต ณ นคร” ประธาน คอป. ที่ออกมา “ยอมรับ” แต่ก็โยนให้ “ประธานคณะอนุกรรมการฯ” ที่จะเป็นผู้ “ผลักดัน” คนเข้ามาทำงาน
คนต่อมา “สมชาย หอมลออ” กรรมการ คอป.คนสำคัญ ก็ไม่ปฏิเสธว่า ซุก “พันธมิตรฯ”  เอาไว้ แต่พยายามเบี่ยงเบนว่า “คอป.” เปิดโอกาสทุกฝ่าย ทั้ง  “พันธมิตรฯ” และ “นปช.” (แต่ก็ไม่มีการ์ด นปช. อย่าง อารีย์ ไกรนรา ได้รับเชิญไปเป็น อนุฯ คอป.เลย)อีกคนก็ “ผู้ประสานงานพันธมิตรฯ” สุริยะใส กตะศิลา” ยอมรับว่า รู้จักเป็นอย่างดีกับทั้ง “เมธา มาสขาว” และ “ชัยวัฒน์ ตรีวิทยา” แต่ไม่รู้เรื่องที่ไปเป็น “อนุ คอป.” (เข้าทำนอง ชิ่งหนีซะงั้น !)
และสุดท้าย ที่เป็น “กุญแจสำคัญ” ก็คือ “เมธา มาสขาว” ที่ออกมายอมรับเองว่า เป็นผู้ชักชวน “ชัยวัฒน์ ตรีวิทยา” การ์ดพันธมิตรฯ เข้ามาเป็น “อนุฯ คอป.”
แต่ก็สมกับที่เป็น “น้องรักของพี่ใส” เพราะ “เมธา” ยังพยายามใช้ “สีข้าง” เบียดกระแทก แหวกหลักฐาน เบี่ยงกระแส ไปว่า สนิทสนมกับทั้ง “พี่ใส” และ “พี่ตู่”  จตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำเสื้อแดง
แบบที่ไม่ได้ถาม “พี่ตู่” ก่อนเลยว่า อยากสนิทสนมกับ “น้องเมธา” หรือไม่ !!!
ย้อนกลับไปดูคำสั่ง  คอป.ที่ 7/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและค้นหาความจริงเฉพาะกรณี จะพบว่า คำสั่งระบุว่า “เพื่อให้การตรวจสอบและค้นหาความจริงในเหตุการณ์เกิดขึ้น ซึ่งมีความสลับซับซ้อนและมายละเอียดจำนวนมาก ทั้งในส่วนของข้อมูล ข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน รวมทั้งสถานที่เกิดเหตุการณ์ที่มีทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” จึงอาศัยอำนาจ คอป.แต่งตั้ง “อนุฯ ย่อย” ทั่ง 5 คณะขึ้นมา
ซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อการ “ชง” ข้อมูล ผลสรุปแต่ละเหตุการณ์ ค่อนข้างจะชัดเจน
อันที่จริงเมื่อเรา “อ่านคำสั่ง” ก็พอจะใช้ “สามัญสำนึก” ในการทำความเข้าใจได้ว่า ผู้ที่จะเข้ามานั่งเป็น “กรรมการ” ใน “อนุฯ ย่อย” ควรจะมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประวัติการทำงานที่ค่อนข้างจะเป็น “มืออาชีพ”
ที่สำคัญคือ ควรที่จะมีความ “เป็นกลาง” อย่างยิ่ง ในสถานการณ์ที่ “ผลการสอบสวน” ค่อนข้างจะอ่อนไหว ต่อ “คู่ขัดแย้ง”
ซึ่งไม่ควรอย่างยิ่ง ที่จะ (แอบ) แต่งตั่ง “หัวหน้าการ์ดพันธมิตรฯ” ซึ่งถือเป็น “คู่ขัดแย้ง” เข้ามาทำงานร่วมใน “คณะกรรมการฯ”
แล้วยิ่งเมื่อไปพิจารณา โครงสร้าง “อนุฯ ย่อย” แต่ละชุด จะเห็นได้ทันทีว่าประกอบไปด้วย  1.ประธานอนุฯ ย่อย ซึ่งจะเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “อนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง” ตามคำสั่ง คอป.ที่ 3/2553
2.กรรมการ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ  อาทิ นักวิชาการด้านกฎหมาย ผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม สภาทนายความ หรือผู้ชำนาญการจากองค์กรสื่อสารมวลชน
และ 3.ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ  ซึ่ง “คณิต ณ นคร” ที่เพิ่งออกมายอมรับข้อนี้ ก็ระบุเองว่า “เป็นเรื่องของประธานอนุฯ แต่ละชุด ที่เห็นว่าใคร “เหมาะสม” ที่จะเข้ามาทำอะไรตรงไหน”
ซึ่งทำให้ “ข้อสงสัย” ตรงนี้ค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้น  เพราะใน “คำสั่ง คอป.ที่ 7/2553” แต่งตั้ง “5 อนุฯย่อย” นั้นปรากฏชื่อ  “สมชาย หอมลออ” นั่งเป็น “ประธานอนุกรรมการฯ ย่อย” ควบถึง “2 คณะ” คือ “คณะที่ 1” ที่รับผิดชอบเหตุการณ์ภาพรวมของความขัดแย้ง และ “คณะที่ 2” ที่รับผิดชอบกรณีเสียชีวิต 6 ศพที่วัดปทุมวนาราม การปะทะ 10 เมษายน บริเวณสี่แยกคอกวัว  เหตุการณ์ปะทะบริเวณอนุสรณ์สถานและดาวเทียมไทยคม

โดยที่ “คณะที่ 1” และ “คณะที่ 2” นับว่าเป็น คณะที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อผลการสอบสวนใน “ภาพรวม” ของเหตุการณ์ทั้งหมด
แล้วก็เป็น “2 คณะ” ที่มีชื่อ “น้องรักพี่ใส” และ “หัวหน้าการ์ดพันธมิตรฯ” มานั่งเป็น “อนุกรรมการฯ” พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งหมด
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุผลใด แต่สอดรับกับเสียงอื้ออึง ของ “คนวงใน คอป.” ที่มีออกมาเป็นระยะๆ ว่า “สมชาย หอมลออ” คือผู้ที่ทรงบทบาท ที่สุดใน “คอป.” และเป็นไปได้ว่าจะมีบทบาทมากกว่า “คณิต ณ นคร” ประธาน คอป.ด้วยซ้ำไป
ยิ่งเมื่อไปไล่ดูความสัมพันธ์ ระหว่าง “สมชาย หอมลออ” กรรมการ คอป. กับ “เมธา มาสขาว” และ “ชัยวัฒน์ ตรีวิทยา”
ก็จะเห็นว่า “น้องเมธา” ของ “พี่สมชาย” นั้นเคลื่อนไหวมาคู่กับ “พี่สมชาย”  พอๆ กับที่ “น้องเมธา” รักใคร่อยู่กับ “พี่ใส”
เมื่อไล่ลึกลงไปในความสัมพันธ์ระหว่าง “น้องเมธา” กับ “ชัยวัฒน์ ตรีวิทยา” หรือ “ต่อ ครป.” หัวหน้าการ์ดพันธมิตรฯ “เมธา” ก็เพิ่งออกมายอมรับเองว่า เป็นผู้ชักชวน “ชัยวัฒน์” มานั่งทำงานเป็น “อนุฯ ย่อย คอป.”
อั๊ยยะ !!! ตรงนี้ก็ไปสอดรับกับ ที่ คนใน “อนุฯ ย่อย คอป.” หลายคณะ ปรับทุกข์กึ่งบ่น มาระยะใหญ่ว่า “เมธา” คือ บุคคลที่มีบทบาทอย่างมากในการผลักดัน “บุคคล” ที่ไม่ใช่ “ผู้เชี่ยวชาญ” และ “ผู้แทนหน่วยงาน” ใด ให้เข้ามานั่งเป็น “อนุฯ ย่อย คอป.” ผ่าน “สมชาย หอมลออ”
ซึ่งก็ไม่เพียงแค่ “ชัยวัฒน์ ตรีวิทยา” เท่านั้น ที่ “เมธา มาสขาว” ผลักดันให้พรรคพวกของตัวเองเข้ามานั่งใน “อนุฯย่อย คอป.”
เพราะยังมี “อนุย่อยฯ คอป.” อีกหลายชื่อ  ที่มีชื่อ “โผล่” เข้ามาแบบน่ากังขา ทั้งๆที่ไม่เคยมีโปร์ไฟล์ว่าเป็น “ผู้เชี่ยวชาญ” หรือ “ตัวแทนหน่วยงาน” ใด !
จนถึงขั้นที่ “อนุฯ  คอป.” บางคน อดรนทนไม่ไหว ออกปากออกว่า “กระทั่ง “เพื่อนซี้”  ใน “วงเหล้า” แถวถนนข้าวสาร ก็ยังได้มานั่งเป็น “อนุฯ ย่อย คอป.” !!!
ซึ่งเรื่องนี้ “สมชาย หอมลออ” ที่ออกมาบอกว่า การที่คนพวกนี้เคยร่วมงานกับ “พันธมิตรฯ” นั้นไม่ใช่สาระสำคัญ
ก็ควรออกมาชี้แจงให้ชัดเจนว่า แต่ละคนที่มานั่งเป็น “อนุฯ ย่อย คอป.” ทั้ง 5 คณะนั้น แต่ละคนเชี่ยวชาญอะไรอย่างไร
โดยเฉพาะ “อนุฯ ย่อย” ที่เป็นกลุ่ม “เพื่อนซี้เมธาและการ์ดพันธมิตรฯ” ที่มีใน “อนุฯ ย่อย คอป.” จำนวนหนึ่ง
เพราะเรื่องแบบนี้ “ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด” คงไม่ไหว
เพียงแค่ไล่ชื่อ “อนุฯ ย่อย คอป.”  แล้ว คลิกดูในโลกออนไลน์  “หลักฐาน” ก็โชว์หรา…. ว่าใครเป็นใคร
ไม่เช่นนั้น “คอป.”  และ “กรรมการ” ไปจนถึง “อนุกรรมการฯ” คนอื่นๆ ที่เป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิ” จะพลอยเสียหายไปด้วยง่ายๆ !!!
โดยเฉพาะเมื่อใน “รายงานฉบับ (ป้ายสี) สมบูรณ์” ของ “คอป.” ชี้แจงเอาไว้ในหน้า 16 อย่างชัดเจน ในเรื่องค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ 65 ล้านบาท ที่ “คอป.” มีอำนาจใช้จ่ายมาตลอด 2 ปีนั้น ระบุว่า
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการต่างๆ รวมทั้งสิ้น 1,533,800 บาท

โดยในรายงานระบุเอาไว้ด้านล่างว่า  คณะอนุกรรมการ ที่  คอป.แต่งตั้งประชุมรวมทั้งหมด 107 ครั้ง โดยแต่ละครั้งได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบของทางราชการ กล่าวคือประธานอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 1,000 บาท รองประธานได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 900 บาท อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 800 บาท
แม้ตรงนี้ดูเผินๆ จะเป็นตัวเงินไม่มากนัก แต่ก็ “ภาษีประชาชน” ที่ “บรรดาพรรคพวกของท่าน (พันธมิตรฯ)”ชอบ กล่าวหาว่าผู้อื่น “โกง-กิน”
ซึ่งจนถึงวันนี้ “คอป.” ยังไม่ได้ชี้แจงว่า การปล่อยให้ “การ์ดพันธมิตรฯ-คนใกล้ชิดแกนนำเสื้อเหลือง” เข้ามาร่วม “อนุฯ ย่อย คอป.” แล้วหยิบจับเอา “ภาษีประชาชน” ตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ ตาม “รายงานฉบับ (ป้ายสี) สมบูรณ์” ระบุเอาไว้ หรือไม่ ?
เพราะขณะนี้สิ่งที่ออกมาจากปาก “ประธาน คอป.” ก็คือ “ คอป. ไม่มีกฎเกณฑ์” เรื่อง “บุคลากร” ที่จะเข้ามาร่วมงาน
ถ้ายืมคำ “ท่านสมัคร สุนทรเวช”  มาใช้ ก็คงต้องบอกว่า “มันประหลาด” !!!

Posted on: 22/09/2012, by : bigeditor
%d bloggers like this: