ส่อง”สื่อ” ไทย … “จริยธรรม” กับการ “ทำลายล้าง” ทางการเมือง !

เดือน “พฤศจิกายน ” น่าจะเป็นช่วงเดือนที่ “นักข่าว” กลับต้อง “ตกเป็นข่าว” มากที่สุดในรอบปี 2555
เรื่องใหญ่เห็นจะเป็น กรณีสำนักอะไรสักอย่าง ออกการว่างงาน ก็เลยนำเสนอการตรวจสอบ “งบโฆษณา” ของสื่อสารมวลชน จากองค์กรองค์กรหนึ่ง
จนสุดท้าย หน่วยงานต้นตอของปัญหาถึงกับต้อง ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงเรื่องไม่เป็นเรื่อง
และกลายเป็นเรื่อง “พิมพ์ผิด” กลายเป็น “ข่าวหน้าแตก-หน้าแหก” แห่งปีกันไป !
ถัดมาได้ วัน-สองวัน ก็เกิดกรณี “สมจิตร จง ปชป.” ที่ออกอาการ “สื่อตัวจริงภาคสนาม” ชัดเจนว่า “เป็นกลาง” …ข้างไหน ?
แต่ยังไม่ทันที่เรื่อง “สมจิตร” จะจางหายไปใน กลางสัปดาห์ก็เกิดเรื่อง “เว็บไซด์สำนักข่าว” สำนักหนึ่ง นำเสนอข่าว “บล็อกข่าวออนไลน์มะกัน สับเละ “ปู”จ้องเผด็จศึก “โอบามา” ขึ้นแท่นสตรีหมายเลขหนึ่ง USแทน “มิเชลล์” ชี้แสดงออก “หวานเกินเพื่อน”
โดยมีการบรรยายเนื้อหา ด้วยการอ้างการแปลเนื้อหาและข้อความข่าวจาก “บล็อกข่าว” หนึ่งในต่างประเทศ โดยใช้ถ้อยคำส่อเสียด และพยายามสื่อความหมายในทาง “ชู้สาว” ระหว่าง “นายกรัฐมนตรีหญิง” กับ “ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา”

แน่นอน “เว็บไซด์” ที่นำเสนอ “ข่าว” ดังกล่าว ได้ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย กับ “นายกรัฐมนตรีหญิง” ของประเทศ อย่างปฏิเสธไม่ได้
และได้ทำให้ “สาวก” ของเว็บไซด์ดังกล่าว ซึ่งแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ทางการเมืองกับ “นายกรัฐมนตรี” ได้ขยายวงสร้างความเสียหายกันอย่างเมามันส์…ด้วยสะใจในการ “ทำลายล้างทางการเมือง” ต่อ “สตรีเพศ” ในประเด็นที่ไร้สาระและเหตุผล

แต่อีกมุมหนึ่ง ความเสียหายดังกล่าว ส่งผลไปถึง แขกผู้มาเยือน คือ “ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา” กระทั่งถึง “คนไทย” และ “ประเทศไทย” ในสายตาชาวต่างประเทศด้วยในท้ายที่สุด ! หลากหลายคำถามจึงเกิดขึ้นกับ “คนไทย” จำนวนไม่น้อย ที่มี “สามัญสำนึก” ว่าอะไรควร-อะไรไม่ควร และเป็นห่วงประเด็นที่มีการนำเสนอมากขึ้น

โดยเฉพาะการเลือก “นำเสนอข่าว” ไปจนถึงประเด็น “จรรยาบรรณ” ของ “สื่อสารมวลชน”  ที่มักถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันมากในปัจจุบัน !

Siamleaks จึงได้ไปหาข้อมูลจาก เว็บไซด์ของ “สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ” www.presscouncil.or.th และเว็บไซด์ของ “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” www.tja.or.th เพื่อขอดู “ข้อบังคับ” ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “จริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน” ในประเด็นที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการนำเสนอเนื้อหาข่าว ของสำนักข่าวดังกล่าว

ก็พบว่า ในเว็บไซด์ของ “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” มีแนวปฏิบัติและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่หลายส่วน

แต่ที่ชัดเจนที่สุดก็น่าจะเป็น “แนวปฏิบัติ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน พ.ศ. 2553” ที่องค์กรวิชาชีพสื่อต่างๆ ร่วมกันยกร่างขึ้น โดยระบุถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media รวมถึง เว็บไซด์ เฟสบุ๊ก ทวิตเตอร์และอื่นๆ) ของสื่อมวลชน ให้เป็นไปในทาง สร้างสรรค์ และกำหนดเป็นแนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน

โดยใน หมวด 2 เรื่องแนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ขององค์กรสื่อมวลชน ข้อที่ 2 นั้นระบุว่า “การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ขององค์กรสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและการแสดงความคิดเห็น พึงยึดมั่นกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยอย่างเคร่งครัด”

ข้อ 4 ระบุว่า “การนำเสนอข้อมูลข่าวสารขององค์กรสื่อมวลชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ควรเป็นไปตามข้อบังคับจริยธรรม หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติขององค์กรที่กำกับดูแลตามที่ระบุไว้ในหมวดหนึ่ง และต้องไม่เป็นการสร้างความเกลียดชังระหว่างคนในสังคม ไม่ยุยงให้เกิดความรุนแรงจนอาจนำไปสู่ความขัดแย้งและเสียหายรุนแรงขึ้นในชาติ”
ข้อ 6 ระบุถึงการนำเสนอใน (1) ว่า สื่อมวลชนพึงใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติตามข้อบังคับ จริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะความถูกต้อง (accuracy) สมดุล (balance) และการใช้ภาษาที่เหมาะสม
ข้อ 7 การรายงานข้อมูลข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนพึงแยก ‘ข่าว’ กับ ‘ความเห็น’ ออกจากกันอย่างชัดเจน พึงระวังการย่อความที่ทำให้ข้อความนั้นบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง
ข้อ 10 ในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การนำเสนอ และการแสดงความคิดเห็น ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนพึงระวังการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเด็กและสตรี ภาพอุจาด ลามก อนาจาร หวาดเสียว และรุนแรง

และเมื่อเปิดไปดูที่ “เว็บไซด์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ” ก็พบ “ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2441” ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการ “นำเสนอ” ของ “สำนักข่าว” ดังกล่าว โดยระบุถึง “จริยธรรมนักหนังสือพิมพ์” เอาไว้ในข้อ 4 หนังสือพิมพ์ต้องยึดถือข้อเท็จจริง ความถูกต้องแม่นยำและความครบถ้วน

ข้อ 6 หนังสือพิมพ์ต้องแสดงความพยายาม ในการให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

ข้อ 7 หนังสือพิมพ์ต้องไม่แต่งเติมเนื้อหาสาระของข่าว จนคลาดเคลื่อนหรือเกินจากความเป็นจริง
ข้อ 8 หนังสือพิมพ์ ต้องละเว้นการเสนอข่าวเพราะความลำเอียง หรือมีอคติจนเป็นเหตุให้ข่าวนั้นคลาด เคลื่อนหรือเกินจากความเป็นจริง
ข้อ 15 ในการเสนอข่าวหรือภาพใด ๆ หนังสือพิมพ์ต้องคำนึงมิให้ล่วงละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ บุคคลที่ตกเป็นข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรีและผู้ด้อยโอกาส
และ ข้อ 30 ภาษาที่ใช้ในหนังสือพิมพ์พึงหลีกเลี่ยงคำที่ไม่สุภาพ หรือมีความหมายเหยียดหยาม
“เนื้อหาข่าว” ที่ “เว็บไซด์” ดังกล่าวนำเสน รวมไปถึงพฤติการณ์ต่างๆ นาๆ ที่ปรากฎตลอดเวลานั้น “เข้าข้อไหน-ละเมิดข้อไหน” และ “เหลือข้อไหน” ที่ สื่อมวลชนที่ดีควรปฏิบัติ พี่น้องประชาชนคงต้องช่วยกันตัดสิน !!!

Posted on: 21/11/2012, by : bigeditor
%d bloggers like this: