เอกสาร “ม็อบแช่แข็ง” เตรียมชุมนุมหลุด ประจานแผนจัดตั้ง – เตรียมการป่วน !!!

หลังจาก Siamleaks ได้เปิดเผยพฤติกรรมการระดมพลชุมนุม “แช่แข็งประเทศไทย” ของกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยาม ล่าสุดพบข้อมูลเอกสารการเตรียมการของกลุ่มผู้ชุมนุม ที่จะชุมนุมในวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า จำนวนทั้งสิ้น 7 ชิ้นคือ 1.เป็นแผนที่แสดงจุดสำคัญๆ ในการชุมนุม อาทิ สนามม้านางเลิ้ง จุดจอดรถ จุดรวมพล จุดพักผ่อน ที่ทานอาหาร และที่ตั้งกองกำลังพิทักษ์สยาม

เอกสารชิ้นที่ 2 เป็นเอกสารแสดงแผนผังลานพระบรมรูปทรงม้า แจ้งเส้นทางสถานที่หลบภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 3 จุด คือ 1.สนามเสือป่า 2.วัดเบญฯ  และ 3.วังสวนจิตร โดยมีการทำลูกศรชี้ทิศทางการเดินทางไปยังจุดต่างๆ ครบถ้วน

เอกสารชิ้นที่ 3 เป็นเอกสารเชิญชวนให้ร่วมการชุมนุมกับกลุ่มองค์การพิทักษ์สยาม

เอกสารชิ้นที่ 4 เป็นแผนการเดินทางและการปฏิบัติตนระหว่างการชุมนุม โดยมีรายละเอียดเป็นชื่อผู้ประสานงานและเบอร์โทรศัพท์พร้อมทั้งหมด รวมไปถึงการเตรียมตัวมาร่วมชุมนุมและอุปกรณ์สำหรับยังชีพระหว่างชุมนุม

เอกสารชิ้นที่ 5 เป็นการชี้แจงการปฏิบัติตนระหว่างการเดินทาง ผู้ประสานงานพร้อมเบอร์ติดต่อและแผนเผชิญเหตุระหว่างเดินทาง

เอกสารชิ้นที่ 6 เป็นแผนการเชิญเหตุระหว่างการชุมนุม โดยระบุเอาไว้ชัดเจนว่า 1.ให้นั่งจับกลุ่มชุมนุมกัน ห้ามแยกตัวออกไปไหนและถ้าจะไปไหนให้มีบัดดี้ไปด้วย 2.ให้ปฏิบัติตามคำสั่งและคำชี้แจงของพล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์และหากมีการเคลื่อนมวลชนไปยังที่ต่างๆ ให้อยู่ด้านข้างหรือด้านหลังของมวลชน โดยมีการ์ดดูแลความปลอดภัย 3.หากมีเหตุฉุกเฉินให้ไปหลบอยู่ในจุดที่กำหนด 3 จุด คือ 1.สนามเสือป่า 2.วัดเบญจมบพิตร และ 3.พื้นที่รอบๆ วังสวนจิตรลดา เมื่อเหตุการณ์สงบแล้วให้มารวมตัวกันที่สนามม้านางเลิ้ง

 

เอกสารชิ้นที่ 7 เป็นเอกสารชี้แจงการติดต่อสื่อสารระหว่างเดินทาง โดยมีชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานอย่างชัดเจน

 

กลายเป็นเอกสารการเตรียมการทั้งหมด ที่แสดงเจตนารมณ์การชุมนุมครั้งนี้อย่างชัดเจนที่สุด !!!

Posted on: 22/11/2012, by : bigeditor
%d bloggers like this: